Projecten in Kenya

Droge Rivierbeddingen - Bron van Water

    vanaf 2020
   KENYA

Bouw van 12 dammen in seizoensrivieren nabij Ikombe, trainen van boeren in waterbeheer en landbouw, verbouwen van groenten m.b.v. irrigatie en creëren oeverbeschermingzones tegen erosie. Lees meer …

Mede mogelijk gemaakt door:

en andere organisaties en particuliere giften

Ukambani Wateropvang en Irrigatie

   2017 – 2019
   KENYA

Bouw van 9 dammen in seizoensrivieren nabij Kaani, Kikaso en Ikalaasa in Ukambani, trainen van boeren in waterbeheer en landbouw, en het opzetten van tuinbouwbedrijfjes. Lees meer …

Mede mogelijk gemaakt door:

Ikalaasa Subsurface Dammen

 2014 – 2016
   KENYA

Bouw van 6 dammen in seizoensrivieren in de omgeving van Ikalaasa, het trainen van boeren in waterbeheer en landbouw, en het verbouwen van groenten m.b.v. irrigatie. Lees meer …

Mede mogelijk gemaakt door:

en particuliere giften

Resultatenkaart NACODEV

 vanaf 2014
   KENYA

Ontwikkelen van een interactieve digitale kaart met daarop projectresultaten van de Kenyaanse NGO NACODEV, waaronder subsurface dammen en irrigatieprojecten. Lees meer …

Afgeronde projecten Ethiopie

Watervoorziening en irrigatieproject

2007 – 2013
 ETHIOPIE

Boren van een diepe grondwaterput voor drinkwater en irrigatie in Sirba. Tevens aanleg van een irrigatieveld van 3 hectare waarbij boeren getraind zijn in het verbouwen van groenten. Lees meer …

Ui

Mede mogelijk gemaakt door:

Logo_Impulsis (2)
VERMOGEN-huisstijl-1069-ontwerp3

Erosiebestrijding landbouwgronden

2008 – 2011
 ETHIOPIE

Bestrijding van erosie op de glooiende landbouw-gronden rond Sirba door het bouwen van dammen in erosiegeulen, graven van terrassen, planten van bomen, etc. Lees meer …

Mede mogelijk gemaakt door:

Werkreis en bouw waterputten

2004 – 2006
 ETHIOPIE

Na verschillende sponsoracties is er geld ingezameld voor de bouw van 10 waterputten. Vervolgens is een groep Nederlanders afgereisd naar Ethiopië om mee te helpen met de bouw. Lees meer …

Mede mogelijk gemaakt door: