Projectgebieden Kenya

Kenya

NACODEV en AgriNextLevel zijn actief in verschillende delen van Ukambani:

  • Ikalaasa
  • Ikombe
  • Kaani
  • Kikaso
In ons huidige project “Droge Rivierbeddingen – Bron van Water” worden dammen gebouwd in alle genoemde projectgebieden. Daarnaast hebben bewoners van twee andere gebieden aanvragen gedaan bij NACODEV om ook daar dammen te bouwen.
 
Klik op de kaart hiernaast om een interactieve kaart te openen. Hierin kan worden ingezoomd op de verschillende projectgebieden en kunnen de dammen worden gelokaliseerd.
 

Projectgebied Ikalaasa

Bewoners nabij Ikalaasa hebben 9 dammen gebouwen om hun voedselzekerheid en inkomen te verbeteren.
Lees meer …

Projectgebied Ikombe

Drie self-help groepen bouwden 12 dammen en oogsten nu groenten uit eigen tuin.
Lees meer …

Projectgebied Kaani

Bewoners in Kaani bouwden deze dam en hebben genoeg water om groenten en fruit te verbouwen.
Lees meer …

Projectgebied Kikaso

Bewoners in Kikaso bouwden 5 dammen en zetten kleine tuinbouwbedrijfjes op.
Lees meer …