Projectgebied Kaani

Kaani ligt langs de doorgaande weg tussen de stadjes Machakos naar Kitui. Het plaatsje ligt op een hoger gelegen gedeelte. Rondom, in de lagere delen, liggen verschillende seizoensriviertjes. Deze worden deels gevoed door water vanuit de heuvels rondom Machakos. Tijdens het regenseizoen stroomt hier behoorlijk wat water doorheen. Een aantal weken nadat de regens zijn gestopt vallen de seizoensriviertjes droog.

Aan de zuidkant van Kaani ligt het vrij brede riviertje Ikiwe. Aan de noordkant ligt Kiusyi, deze is vrij smal. In beide seizoensriviertjes heeft NACODEV, onze lokale partner, maar ook een andere organisatie, verschillende dammen gebouwd om het water vast te houden. Vooral in Ikiwe stream zijn hierdoor langgerekte gedeeltes van de bedding permanent onder water gezet.

Boeren maken hier dankbaar gebruik van om verschillende gewassen te verbouwen en te irrigeren. Vooral langs Kiusyi hebben verschillende mensen stukken land gehuurd om hier groentes te verbouwen. Omdat Kaani niet zo ver van het stadje Machakos ligt is hier een goede markt voor.

Ikiwe stream:
In dit seizoensriviertje hebben we in 2017 een extra dam gebouwd. Hierdoor is een gedeelte van 250 meter van de bedding onder water gezet.

Kiusyi stream:
In dit gebied hopen we, als er fondsen voor beschikbaar komen, ook een extra dam te bouwen. Hierdoor kunnen nog meer boeren groentes gaan verbouwen.

Projectgebied Kaani

Behaalde resultaten

Het project rond het Ikiwe seizoensriviertje heeft het volgende resultaat opgeleverd:

  • 1 grote stuwdam gebouwd voor de opvang van water
  • 60 mensen getraind in waterbeheer, milieu en nieuwe landbouwmethodes
  • 9 boeren geholpen kleine tuinbouwbedrijfjes op te zetten

Uitgevoerde activiteiten

Onderstaand gedeelte geeft een beschrijving en een foto impressie van de verschillende activiteiten die zijn uitgevoerd.

Bewoners helpen locatie te bepalen

NACODEV werkt in dit project samen met Mutui Museo Group. Deze groep is in 2014 opgericht en officieel geregistreerd bij de ‘Ministry of Culture and Social Services’. Het bestaat uit 60 leden. Tijdens een start overleg wordt uitgelegd welke activiteiten er binnenkort door hen uitgevoerd moeten gaan worden (foto 1).
De bewoners zijn vervolgens de juiste locatie gaan bepalen waar de dam gebouwd gaan worden. Bij voorkeur is dit een locatie waar een rotspartij dwars over de rivierbedding loopt. Deze rots dient dan als fundament voor de dam (2).

Technisch onderzoek en MER

Nadat de locatie is aangewezen worden de dam ingemeten om te bepalen hoeveel materialen er ongeveer nodig zijn. Daarnaast wordt er een verplichte milieu effecten rapportage gemaakt, waarbij de omwonenden worden betrokken en ze leren hoe bijvoorbeeld de oevers beschermd kunnen worden.

Community doet het meeste werk

In de afgelopen weken heeft de communty nabij de projectlocatie stenen verzameld. Een groot deel van de stenen moet in kleine stukjes gebikt worden. Een tijdrovende en zware klus.

Later worden deze steentjes, samen met zand, gemengd met cement om de dam te kunnen bouwen.

Damconstructie

In Kaani is de bouw van de dam begonnen. Als eerste wordt een stevig fundament gebouwd op een rotslaag. Vervolgens wordt een houten mal geplaatst op dit fundament. Hierin wordt een stalen frame geplaatst, waarna de mal opgevuld wordt met een mix van cement, stenen, gravel en zand.
De gemeenschap kan een hoop werk zelf doen. Ze worden geholpen door een professionele bouwer. Daarnaast controleren medewerkers van de overheid regelmatig of alles volgens de regels verloopt.

Wateropvang

De dam in Kaani houdt tijdens de regenseizoenen veel water vast. Er is een enorme plas gecreƫerd van meer dan 250 meter lang.

Hoewel de hoeveelheid regen in het eerste regenseizoen na de bouw tegenviel is de dam tot aan de rand toe gevuld. Een mooie voorraad om het droge seizoen mee door te komen.

Tuinbouwactiviteiten

Nu er water beschikbaar is kunnen boeren groentes verbouwen, waarbij ze gebruik maken van het water in de dam.

Daarnaast wordt het water ook gebruikt voor huishoudelijk gebruik.