Droge Rivierbeddingen

worden een

Bron van Water

Water is leven!  Daarom helpen wij bewoners in Ukambani, een gebied in Kenya waar steeds vaker langdurige droogtes optreden, dammen te bouwen in seizoensriviertjes.

voor bouw dam
na bouw dam

Het water dat zo wordt vastgehouden is hard nodig voor drinkwater, verbouwen van gewassen én inkomsten. Samen met onze Kenyaanse partner NACODEV helpen wij boeren kleine tuinbouwbedrijfjes op te zetten nabij de dammen. Maar ook om de natuur op de kwetsbare oevers te beschermen en erosie tegen te gaan.

Help mee!

Een aantal gemeenschappen heeft gevraagd om ook bij hen water beschikbaar te maken door het bouwen van dammen, in totaal 23! Wij willen hen graag helpen, zodat meer mensen in hun levensonderhoud kunnen voorzien. Inmiddels zijn er al 5 gesponsord.

Bent u geïnteresseerd in dit project? Bekijk dan eens een StoryMap of een Filmpje (2 min.) over ons werk.

Wilt u helpen? Met uw Gift kunnen meer gemeenschappen aan de slag. Hartelijk dank!

Onze activiteiten

Onze projectgebieden

Projectgebied Ikalaasa

Bewoners nabij Ikalaasa hebben 9 dammen gebouwen om hun voedselzekerheid en inkomen te verbeteren.
Lees meer …

Projectgebied Ikombe

Drie self-help groepen bouwden 12 dammen en oogsten nu groenten uit eigen tuin.
Lees meer …

Projectgebied Kaani

Bewoners in Kaani bouwden een grote dam en hebben genoeg water om groenten en fruit te verbouwen.
Lees meer …

Projectgebied Kikaso

Bewoners in Kikaso bouwden 5 dammen en zetten kleine tuinbouwbedrijfjes op.
Lees meer …

Nieuws

Maart 2024: Bescherming oevers.  Lees meer ...

Februari 2023: Demo-tuinen aangelegd

Januari 2023: Bezoek aan modelboeren

November 2023: Dammen stromen vol water

September 2023: Drie dammen klaar

Augustus 2023: Dammen in aanbouw

Juli 2023: Lees het jaarverslag van 2022

Juni 2023: Start bouw nieuwe dammen Ikombe


Maart 2023: Vlammen voor Dammen.  Lees meer …
Jongeren De Rank halen 5.043 euro op !!

NACODEV: 20 jaar dammen bouwen

Eind 2000 startte onze Kenyaanse partner NACODEV met de bouw van de eerste vier stuwdammen in het droogstaande seizoensriviertje Kinyongo. Met als doel de negatieve gevolgen van steeds vaker optredende droogtes te verminderen. Samen met de gemeenschappen van Ngangani, Makutano en Mathingau hebben zij de afgelopen jaren het aantal dammen uitgebreid tot maar liefst 30!

Nu, 20 jaar later, is Kinyongo veranderd van een droge, dorre rivierbedding, in een groen omzoomd riviertje waar het hele jaar door water te vinden is. Waar boeren voorheen alleen mais en bonen verbouwden en afhankelijk waren van de regens, zijn nu grote groentevelden en fruitbomen langs de oevers te vinden. De gewassen worden geïrrigeerd waardoor een goede oogst verzekerd is. Het inkomen van de boeren is hierdoor enorm verbeterd.

De aangelegde oeverbeschermingszones zijn inmiddels begroeid met bomen, struiken en grassen. Landbouwgronden worden daarmee beschermd tegen erosie, en op veel plaatsen zijn groene natuurstroken ontstaan waar reigers en ijsvogels een plek vinden.

Bekijk een StoryMap van NACODEV over Kinyongo. Hierin worden de 30 dammen gelokaliseerd en kunt u zien hoe de bewoners rond Kinyongo gebruik maken van het vastgehouden water.

Storymap

Bekijk een Storymap over het bouwen van water opvangdammen in seizoensrivieren en het opzetten van tuinbouwbedrijfjes in Ukambani.

Video

Bekijk een Filmpje (9 min.) over het werk van onze lokale partner NACODEV: wateropvang en horticulture in Kinyongo.

Projectenkaart

Bekijk de Kaart met de projectlocaties van NACODEV met betrekking tot dammen en tuinbouw bij seizoensrivieren.

ANBI

Wij zijn door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).
Giften zijn daarom aftrekbaar.

Ons doel

AgriNextLevel gaat voor een duurzame plattelandsontwikkeling. Dit doen we voor mensen in minder ontwikkelde landen of gebieden die voor hun voedselvoorziening, inkomen en welzijn voor een groot deel afhankelijk zijn van landbouw en de daar aanwezige natuurlijke hulpbronnen, maar daarin door allerlei redenen worden beperkt. Door het creëren van meer betrouwbare uitgangsmogelijkheden, het delen van kennis, het trainen in vaardigheden en het introduceren van verbeterde technieken, willen wij deze mensen kansen bieden om zichzelf op een hoger niveau (next level) te tillen wat betreft productie, inkomen en welzijn, waarbij zij leven in een duurzame omgeving.
Lees meer …

Onze sponsors