NACODEV: 20 jaar dammen bouwen

Eind 2000 startte onze Kenyaanse partner NACODEV met de bouw van de eerste vier stuwdammen in het droogstaande seizoensriviertje Kinyongo. Met als doel de negatieve gevolgen van steeds vaker optredende droogtes te verminderen. Samen met de gemeenschappen van Ngangani, Makutano en Mathingau hebben zij de afgelopen jaren het aantal dammen uitgebreid tot maar liefst 30!

Nu, 20 jaar later, is Kinyongo veranderd van een droge, dorre rivierbedding, in een groen omzoomd riviertje waar het hele jaar door water te vinden is. Waar boeren voorheen alleen mais en bonen verbouwden en afhankelijk waren van de regens, zijn nu grote groentevelden en fruitbomen langs de oevers te vinden. De gewassen worden geïrrigeerd waardoor een goede oogst verzekerd is. Het inkomen van de boeren is hierdoor enorm verbeterd.

De aangelegde oeverbeschermingszones zijn inmiddels begroeid met bomen, struiken en grassen. Landbouwgronden worden daarmee beschermd tegen erosie, en op veel plaatsen zijn groene natuurstroken ontstaan waar reigers en ijsvogels een plek vinden.

Bekijk een StoryMap van NACODEV over Kinyongo. Hierin worden de 30 dammen gelokaliseerd en kunt u zien hoe de bewoners rond Kinyongo gebruik maken van het vastgehouden water.

Help mee!

Water is leven! daar is het resultaat behaald in Kinyongo een mooi voorbeeld van. Daarom helpen wij bewoners van andere gebieden ook dammen te bouwen in seizoensriviertjes. Het water dat zo wordt vastgehouden is hard nodig voor drinkwater, verbouwen van gewassen en inkomsten. Via onze partner NACODEV helpen we boeren om tuinbouwbedrijfjes op te zetten. Maar ook om de natuur op de kwetsbare oevers te beschermen.

Dit jaar worden er vijf dammen gebouwd in Ikombe, gesponsord door o.a. W.M. de Hoop Stichting, Stichting 75 Jaar NBB en Stichting Overal.

We zoeken nu fondsen om meer dammen te bouwen in onze projectgebieden, waaronder Ikalaasa en Kikaso.

Helpt u ook mee?
Voor meer informatie zie het project Droge Rivierbeddingen – Bron van Water.

Bent u geinteresseerd? Bekijk dan eens een StoryMap of een Filmpje (2 min.) over ons werk.

Wilt u helpen? Met uw Gift kunnen meer gemeenschappen aan de slag. Hartelijk dank!

Vind ons op Facebook
Klik hier …

Onze projecten

Droge Rivierbeddingen - Bron van Water

Bewoners nabij Ikombe (Kenya) willen dammen bouwen om hun voedselzekerheid en inkomen te verbeteren.
Lees meer …

Ukambani Wateropvang en Irrigatie

Bewoners in Kikaso, Kaani en Ikalaasa bouwden 9 dammen en zetten kleine tuinbouwbedrijfjes op.
Lees meer …

Resultatenkaart NACODEV

Uitgevoerde projecten van Kenyaanse organisatie digitaal in beeld gebracht.
Lees meer …

Ikalaasa Subsurface Dammen

Bewoners in Ikalaasa (Kenya) bouwden 6 dammen en beschikken nu over water voor landbouwactiviteiten.
Lees meer …

Nieuws

Augustus 2023:
Dammen in aanbouw.  Lees meer …


Juli 2023: Lees het jaarverslag van 2022.

Juni 2023:
Start bouw nieuwe dammen.


Mei 2023:
Follow-up trainingen bij demo-plots

Maart 2023: Vlammen voor Dammen
Jongeren De Rank halen 5.043 euro op !!
Lees meer …

Februari 2023:
Nog twee dammen erbij in Ikombe.

December 2022: Nieuwe dammen stromen vol.

Oktober 2022:
Wijkgemeente De Rank in Waddinxveen gaat helpen om één of meer dammen te financieren! 😃

Storymap

Bekijk een Storymap over het bouwen van water opvangdammen in seizoensrivieren in Ukambani.

Video

Bekijk een Filmpje (9 min.) over het werk van onze lokale partner NACODEV: wateropvang in Kinyongo.

Projectenkaart

Bekijk de Kaart met de projectlocaties van NACODEV met betrekking tot dammen in seizoensrivieren.

ANBI

Wij zijn door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).
Giften zijn daarom aftrekbaar.

Ons doel

AgriNextLevel gaat voor een duurzame plattelandsontwikkeling. Dit doen we voor mensen in minder ontwikkelde landen of gebieden die voor hun voedselvoorziening, inkomen en welzijn voor een groot deel afhankelijk zijn van landbouw en de daar aanwezige natuurlijke hulpbronnen, maar daarin door allerlei redenen worden beperkt. Door het creëren van meer betrouwbare uitgangsmogelijkheden, het delen van kennis, het trainen in vaardigheden en het introduceren van verbeterde technieken, willen wij deze mensen kansen bieden om zichzelf op een hoger niveau (next level) te tillen wat betreft productie, inkomen en welzijn, waarbij zij leven in een duurzame omgeving.
Lees meer …

Onze sponsors