Stichting

Stichting Agri Next Level is opgericht in 2014 om initiatieven van de oprichters op het gebied van ontwikkelingswerk in minder ontwikkelde landen of gebieden meer structuur te geven. De oprichters hebben meerdere jaren ervaring in het opzetten en/of begeleiden van ontwikkelingsprojecten, bijvoorbeeld in Kenya, Ethiopië en Nigeria, en hebben in deze landen meerdere jaren gewoond, gewerkt of studies gevolgd.

Achtergrond

In veel ontwikkelingslanden bestaat de bevolking voor twee derde uit kleine boeren. Een groot deel van hen kan net (niet) in hun eigen levensonderhoud voorzien. Ze werken met simpele middelen op kleine stukjes grond, worden gehinderd door extreme weersomstandigheden (droogte en slagregens) en beschikken niet over voldoende mest en bestrijdingsmiddelen. Bodems raken langzamerhand uitgeput en onvruchtbaar en spoelen weg door erosie. Dit resulteert in productiehoeveelheden van soms minder dan 10% van de oogsten die per hectare in het westen worden behaald, en tot degradatie van de leefomgeving.

De verwachte toename van de wereldbevolking maakt het noodzakelijk dat de mondiale productie en de beschikbaarheid van voedsel vergroot zal moeten worden. Voor Afrika bijvoorbeeld wordt verwacht dat de bevolking ongeveer zal verdubbelen tot 1,8 miljard mensen in 2050. De meeste mensen zullen zich gaan vestigen in steden en daarmee afhankelijk worden van boeren in eigen land.

Hier liggen kansen voor de vele kleine boeren. Niet alleen om in hun eigen levensonderhoud te voorzien, maar ook die van een ander. Met een beetje hulp, toegang tot middelen, training in verbeterde landbouwtechnieken én de eeuwenlange kennis van henzelf wat betreft hun grond, omgeving en klimaat, kunnen kleine boeren op een duurzame manier meer voedsel produceren. Een hogere productie met een goede afzetmarkt betekent tevens een verhoogd inkomen dat tot meer welzijn kan leiden.

Missie

AgriNextLevel is een stichting die zich inzet voor een duurzame plattelandsontwikkeling.Dit doen we voor mensen in minder ontwikkelde landen of gebieden die voor hun voedselvoorziening, inkomen en welzijn voor een groot deel afhankelijk zijn van landbouw en de daar aanwezige natuurlijke hulpbronnen, maar daarin door allerlei redenen worden beperkt.
Door het creëren van meer betrouwbare uitgangsmogelijkheden, het delen van kennis, het trainen in vaardigheden en het introduceren van verbeterde technieken willen wij deze mensen kansen bieden om zichzelf op een hoger niveau (next level) te tillen wat betreft productie, inkomen en welzijn, waarbij zij leven in een duurzame omgeving.

Als stichting is onze rol beperkt tot het werven van financiële middelen, inhoudelijke advisering, opbouw van management capaciteiten en monitoring. De aanvraag en uitvoer van projecten is in handen van de mensen zelf via lokale organisaties omdat wij geloven dat zij zelf de sleutel tot succes in handen hebben.

De stichting beoogt niet het maken van winst