ANBI Status

Onze stichting is door de belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit houdt in dat de stichting aan verschillende criteria voldoet ten aanzien van transparantie en verantwoording in de filantropische sector. Daarnaast houdt het in dat uw giften fiscaal aftrekbaar zijn.

Met het speciale zoekprogramma van de belastingdienst kunt u nagaan dat de stichting sinds 21 mei 2014 beschikt over de ANBI Status.
Meer informatie over de ANBI regeling kunt u onder andere vinden op de website van de belastingdienst.

Volgens de ANBI richtlijnen zijn wij verplicht een aantal gegevens op onze website te vermelden. De gegevens staan verspreid over de website vermeld maar worden hieronder nog eens samengevat:

Naam

Stichting Agri Next Level

RSIN-nummer

854028705

Contactgegevens

Doelstelling

AgriNextLevel is een stichting die zich inzet voor een duurzame plattelandsontwikkeling. Dit doen we voor mensen in minder ontwikkelde landen of gebieden die voor hun voedselvoorziening, inkomen en welzijn voor een groot deel afhankelijk zijn van landbouw en de daar aanwezige natuurlijke hulpbronnen, maar daarin door allerlei redenen worden beperkt.
Door het creƫren van meer betrouwbare uitgangsmogelijkheden, het delen van kennis, het trainen in vaardigheden en het introduceren van verbeterde technieken willen wij deze mensen kansen bieden om zichzelf op een hoger niveau (next level ) te tillen wat betreft productie, inkomen en welzijn, waarbij zij leven in een duurzame omgeving.

De doelstelling volgens de statuten zijn:
Het verlenen van sociaal/maatschappelijke hulp aan achtergestelde groepen in minder ontwikkelde landen, het bevorderen van de vermindering van armoede door duurzame ontwikkeling en al hetgeen dat met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevordelijk kan zijn.

Bestuurssamenstelling en namen

Voorzitter: Andre van Tol
Secretaris: Hans Meerman
Penningmeester: Wim Adam

Beloningsbeleid

De bestuursleden krijgen geen beloning voor hun werkzaamheden.
De stichting heeft geen gesalarieerd personeel in dienst.

Beleidsplan

Activiteitenverslag

Financieel verslag