Digitale Resultatenkaart NACODEV

Projectdoelen

Het vergroten van de bekendheid en het werk van NACODEV, een Kenyaanse NGO, ten behoeve van:

  • informatievoorziening aan samenwerkende organisaties
  • betere fondsenwerving

Resultaten

Een digitale kaart met resultaten (ligging, foto’s en gegevens) van afgeronde projecten, waaronder:

  • Subsurface dammen in seizoensrivieren en gegraven waterbekkens
  • Horticulture en irrigatie projecten

Locatie


Ukambani

Kenya

Kenya

Fase


Uitvoering

Dam11_20100126

Beschrijving

In 2014 is AgriNextLevel door de lokale organisatie NACODEV (Ngangani Act Community Development) in Kenya, gevraagd om hen te helpen de organisatie meer in de picture te zetten.
Een van de redenen hiervoor is dat het steeds moeilijker wordt om fondsen te werven voor de uitvoer van projecten.

Goede informatievoorziening
Een goede informatievoorziening is van groot belang voor organisaties, met name via het internet. In overleg is besloten deze informatievoorziening te verbeteren, vooral op het gebied van behaalde resultaten.

Geografisch Informatie Systeem
Om de resultaten meer zichtbaar te maken heeft AgriNextLevel een digitale interactieve kaart ontwikkeld in een geografisch informatie systeem (GIS) en op internet gepubliceerd (zie onderaan deze pagina). Hierop worden verschillende projecten afgebeeld op het gebied van waterretentie, middels het bouwen van strekdammen (‘subsurface dams’) in seizoensrivieren.

Met behulp van luchtfoto’s en een GPS zijn de lokaties van deze dammen in het veld vastgelegd.

Ligging en Foto’s
De kaart geeft een overzicht van de ligging van verschillende dammen en geeft informatie over bijvoorbeeld het bouwjaar en wie financieel heeft bijgedragen. Ook kunnen verschillende foto’s van de bouw bekeken worden.
Daarnaast laten foto’s zien hoe boeren de kans hebben gepakt om groentes te gaan verbouwen door deze te irrigeren met het water dat door de dammen wordt vastgehouden.
Doordat de organisatie hiermee goed kan laten zien waartoe zij in staat is, zal dit helpen om donoren en andere organisaties te overtuigen projecten van NACODEV te steunen of met hen samen te werken.

Voortgang

Inmiddels heeft NACODEV de kaart op hun website geplaatst. In de nabije toekomst zal de digitale kaart worden uitgebreid met meer resultaten.

Kaart

Onderstaande interactieve kaart is eveneens in een apart groot venster te bekijken in ArcGIS Online.

Partner

Fotoreeks (2000-2014) uit de resultatenkaart:
Een van de 28 dammen gebouwd door NACODEV in de Kinyongo seizoensrivier nabij het dorpje Ngangani.

.embed-container {position: relative; padding-bottom: 80%; height: 0; max-width: 100%;} .embed-container iframe, .embed-container object, .embed-container iframe{position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%;} small{position: absolute; z-index: 40; bottom: 0; margin-bottom: -15px;}