Ukambani Wateropvang en Irrigatie

Projectdoel

Tussen mei 2017 en november 2019 is het project ‘Ukambani Wateropvang en Irrigatie’ uitgevoerd. Dit vond plaats  nabij de dorpjes Kaani, Kikaso en Ikalaasa.
Het project is uitgevoerd door onze lokale partner NACODEV en had als doel de voedselzekerheid en het inkomen van de bewoners te verbeteren.

Behaalde resultaten

  • 9 stuwdammen gebouwd in seizoensriviertjes voor opvang van water
  • 265 boeren getraind in watermanagement, milieu en nieuwe landbouwmethodes
  • 34 boeren zijn groentes gaan verbouwen met gebruik van water uit de dammen
  • 1.500 meter oeverbeschermingzones afgebakend en beplant

Locatie


Ukambani

Kenya

Vlag_Kenya_Hor

Fase


Afgerond

9 dammen gebouwd

265 boeren getraind

34 tuinbouwbedrijfjes opgezet

1.500 meter oever beschermd

Sponsors

Activiteitenoverzicht

Juni 2017

Gemeenschappen bepalen damlocaties

NACODEV heeft de gemeenschap rond Kaani en Kikaso gemobiliseerd en uitgelegd welke activiteiten er binnenkort door hen uitgevoerd moeten gaan worden.
De bewoners zijn vervolgens de juiste locaties gaan bepalen waar de dammen gebouwd gaan worden. Bij voorkeur zijn dit locaties waar een rotspartij dwars over de rivierbedding loopt. Deze rots dient dan als fundament voor de dam.

Juli 2017

Technisch onderzoek en Milieu effecten rapportage

Nadat de locaties zijn aangewezen worden de dammen ingemeten om te bepalen hoeveel materialen er ongeveer nodig zijn. Daarnaast wordt er een verplichte milieu effecten rapportage gemaakt, waarbij de omwonenden worden betrokken en ze leren hoe bijvoorbeeld de oevers beschermd kunnen worden.

Augustus 2017

Community verzamelt materialen

In de afgelopen weken hebben de communties nabij de projectlocaties stenen verzameld. Een groot deel van de stenen moet in kleine stukjes gebikt worden. Een tijdrovende en zware klus.

Later worden deze steentjes, samen met zand, gemengd met cement om de dam te kunnen bouwen.

September 2017

Bouw eerste dam begonnen

In Kaani is de bouw van de eerste dam begonnen. Als eerste wordt een stevig fundament gebouwd op een rotslaag. Vervolgens wordt een houten mal geplaatst op dit fundament. Hierin wordt een stalen frame geplaatst, waarna de mal opgevuld wordt met een mix van cement, stenen, gravel en zand.
De gemeenschap kan een hoop werk zelf doen. Ze worden geholpen door een professionele bouwer. Daarnaast controleren medewerkers van de overheid regelmatig of alles volgens de regels verloopt.

November 2017

Mamba dam in Kaani gevuld

De eerste dam in Kaani is klaar en heeft gedurende het afgelopen regenseizoen veel water opgevangen. Er is een enorme plas gecreëerd van maar liefst 250 meter lang.

Hoewel de hoeveelheid regen dit seizoen weer tegenviel is de dam tot aan de rand toe gevuld. Een mooie voorraad om het droge seizoen mee door te komen.

December 2017

Drie dammen klaar

Met enige vertraging zijn nu drie dammen klaar. Naast Mamba dam in het Ikiwe riviertje zijn ook de kleinere dammen Kwa Muendo (foto 1) en Kwa Kiki (foto 2) in het seizoensriviertje Kwa Kavili afgebouwd, nadat de regens helaas al vroegtijdig waren vertrokken.
Het is nu afwachten totdat ze volstromen in het komende regenseizoen (vanaf maart/april).

Juni 2018

Boeren starten met groentes

Tijdens de afgelopen maanden is er heel veel regen gevallen in Ukambani. Alle dammen bevatten water.

Inmiddels zijn de eerste boeren gestart om groentes te verbouwen, naast de drie nieuwe dammen, waaronder groot veld met tomatenplantjes (met rechts een dam) en een veld met sukuma wiki.

Juli 2018

Bouw zes nieuwe dammen begonnen

Bij twee van deze zes nieuwe damlocaties zijn bewoners al gestart met het graven van de funderingsgeul en zijn ze bezig materialen te verzamelen voor de bouw van de stuwdam. Bijvoorbeeld in dit seizoensriviertje waar de bewoners een lijn vormen op de plek waar de dam wordt gebouwd.

Augustus 2018

Communities druk aan het werk

Om een dam te bouwen is een hoop water nodig. Cement, zand en gravel moeten worden gemixt met water. Met ezels wordt het water aangevoerd door de bewoners.

Oktober 2018

Vier van de zes nieuwe dammen zijn klaar

Inmiddels zijn er vier dammen klaar en aan de vijfde wordt nog gewerkt. De zesde zal na het volgende regenseizoen gebouwd worden. Het regenseizoen start eind oktober. Hopelijk valt er genoeg regen.

November 2018

Dammen stromen vol

De eerste regens zijn gevallen en de dammen stromen geleidelijk vol. Dit is een dam in het seizoensriviertje Kwa Kavili net voor de regens (inzet) en net erna.
En een dam in Kyambuli, nog voordat de dam gebouwd is (inzet met projectdeelnemers lopend in de droge rivierbedding), en net na de eerste regens.

Januari 2019

Demo-tuinen worden opgezet

Nu er voldoende water beschikbaar is tijdens het droge seizoen worden er een aantal demonstratie tuinen opgezet waar boeren praktische training krijgen in het verbouwen van groentes. Hiervoor worden bijvoorbeeld netkassen opgezet die gewassen beschermen tegen plantenziektes en schadelijke dieren zoals insecten en vogels.

Maart 2019

Trainingen

Gedurende het project krijgen de deelnemers verschillende theoretische en praktische lessen, waaronder: gewasbescherming, waterbesparende methoden door middel van druppel irrigatie en erosiebestrijding.

Inmiddels zijn alle dammen (9 in totaal) afgebouwd.

Mei 2019

Oeverbeschermingszones

Om de oevers van de seizoenrivieren en de daar achter gelegen landbouwgronden te beschermen tegen de kracht van water worden beschermingszones ingesteld langs de oevers. Hier wordt de natuurlijke vegetatie met rust gelaten en boompjes en olifantsgras geplant. De wortels houden de grond vast en voorkomen erosie.
De zones hebben een positief effect op de natuur. Allerlei planten en vogels vinden er een plek.

Juni 2019

Netkassen vol met groentes

Inmiddels staan de netkassen in de demonstratie tuinen nabij de dammen vol met groentes. Met behulp van druppel irrigatie krijgen de gewassen water. Dit voorkomt dat er teveel water wordt gebruikt.
Dat is nodig ook want door het zeer slechte regenseizoen van maart-juni is er maar heel weinig water opgevangen in de dammen. Pas eind oktober start het nieuwe regenseizoen.

Augustus 2019

Volop oogst

In de netkassen bij de demo-tuinen en bij de boeren zelf wordt volop geoogst: tomaten, kool, uien, snijbiet, etc.

Een deel wordt door de boerengezinnen zelf gebruikt, de rest wordt op de lokale markt verkocht.