Ikalaasa Subsurface Dammen

Projectdoel

Het verbeteren van de voedselzekerheid en het inkomen van boeren door:

  • Het vergroten van kennis en vaardigheden met betrekking tot water en landbouw
  • Het beschikbaar maken van water voor huishoudelijk gebruik, vee en irrigatie
  • Het vergroten van de landbouwproductie en de verkoop van producten

Behaalde resultaten

  • 175 boeren getraind in watermanagement en nieuwe landbouwmethodes
  • 6 stuwdammen gebouwd in seizoensrivieren voor opvang van water
  • 28 boeren zijn groentes gaan verbouwen met gebruik van water uit de dammen

Locatie


Ukambani
Kenya

Vlag_Kenya_Hor

Fase


Afgerond

Projectlocatie Ikalaasa

Dam3_0

Eén van de dammen in aanbouw

WaterFetch

Water vastgehouden door de dam

Veg

Water geeft nieuwe mogelijkheden

Beschrijving

Ikalaasa is een klein dorpje in het oosten van Kenya. Samen met de omliggende gehuchten telt het ruim 8.000 inwoners. Veel inwoners zijn voor hun levensonderhoud afhankelijk van kleinschalige landbouwactiviteiten. Door onbetrouwbare regenseizoenen en vaak optredende droogtes is dit echter een grote uitdaging. Oogsten vallen regelmatig tegen waardoor de voedselzekerheid en het inkomen van deze mensen laag is.

Wateropvang
In een poging dit probleem aan te pakken hebben enkele inwoners contact opgenomen met NACODEV, een Kenyaanse NGO die veel ervaring heeft met wateropvang projecten. Samen hebben ze een plan bedacht om verschillende dammen in nabijgelegen seizoensrivieren te bouwen. Hiermee kan water vastgehouden worden dat hier in het regenseizoen doorheen stroomt, maar daarna weer vrij snel is verdwenen. Dit opgevangen water kan vervolgens gebruikt worden om bv groentes te gaan verbouwen, maar natuurlijk ook voor huishoudelijk gebruik of om vee te laten drinken.

Voor de benodigde fondsen is AgriNextLevel sponsors gaan zoeken. Naast enkele particuliere giften is het grootste deel van het benodigde budget bekostigd door Stichting Dioraphte.

6 subsurface dammen gebouwd
In juni 2015 zijn de inwoners aan de slag gegaan en hebben uiteindelijk 6 zogenaamde ‘subsurface’ dammen gebouwd. Tijdens het daarop volgende regenseizoen zijn deze geheel volgestroomd. Hoewel sommige dammen ‘verzand’ zijn kan uit de rivierbedding nog steeds water gewonnen worden door ondiepe putten te graven. Het zand filtert het water mooi schoon.

Agrarische activiteiten
Naast de bouw kregen de inwoners ook training in water management en verbeterde landbouwmethodes. Dit heeft er uiteindelijk in geresulteerd dat 28 boeren groenten zijn gaan verbouwen nabij de dammen. De meeste boeren gebruikten de groenten voor eigen consumptie. Een aantal heeft het overschot verkocht op de lokale markt.

Inmiddels is het project ten einde. Tijdens een evaluatie lieten de inwoners merken erg blij te zijn met de toegenomen beschikbaarheid van water in hun gebied.

Eén van de inwoners, Josephat Mwova, verwoordde het als volgt:

“Voorheen konden we slechts tot 1 week na de laatste regens water uit het Kyambindi riviertje halen, maar nu hebben we al 9 maanden achter elkaar genoeg water. En het is slechts een klein stukje lopen.
Ik ben nu ook een groentetuin gestart die ik water kan geven. Mijn vrouw gaat nu minder vaak naar de markt om groenten te kopen en zo besparen we geld dat we aan andere dingen kunnen besteden.”

Sponsors

 

en particuliere giften

 

Partners

Projectleiding: NACODEV

Uitvoer: Ikalaasa community

Activiteitenoverzicht

Januari 2014

Bezoek aan het dorpje Ikalaasa in Kenya
Op verzoek van NACODEV wordt een bezoek gebracht aan het dorpje Ikalaasa in oost Kenya. De gemeenschap wil hier graag een aantal ‘subsurface’ dammen bouwen in nabij gelegen seizoensrivieren om de beschikbaarheid van (irrigatie)water te vergroten.
In het gebied heeft NACODEV al één dam gebouwd waar een boer m.b.v. druppelirrigatie o.a. uien, tomaten en watermeloenen verbouwd. AgriNextLevel wil de gemeenschap graag helpen meer dammen te realiseren, waarbij deze vooruitstrevende bewoner als modelboer fungeert voor andere boeren in het gebied.

September 2014

Projectplan is opgesteld
Nadat NACODEV in maart een projectvoorstel heeft ingediend, hebben AgriNextLevel en NACODEV de afgelopen maanden het plan voor het bouwen van vijf ‘subsurface’ dammen en het trainen van boeren verder in detail uitgewerkt.
Nu het projectplan klaar is worden er sponsors gezocht om de begroting rond te krijgen.

201409_PlanIkalaasa

Maart 2015

Financiering is rond
In november 2014 heeft AgriNextLevel het projectplan ingediend bij Stichting Dioraphte voor medefinanciering.
Deze maand heeft Dioraphte toegezegd dat zij het gevraagde bedrag zullen toekennen.
Samen met binnengekomen particulieren giften en de toezegging van de Ikalaasa gemeenschap, dat ook zij een deel van de kosten en de benodigde materialen op zich zullen nemen, is het totaalbedrag nu binnen.
Binnenkort hoopt NACODEV het projectplan uit te voeren.

dioraphte-logo-zonderrand

Mei 2015

Uitvoer is begonnen
Inmiddels is NACODEV begonnen met de uitvoer van het project. Verschillende bijeenkomsten zijn gehouden om de gemeenschap in Ikalaasa op de hoogte te stellen van de vorderingen van de plannen en wanneer de inwoners kunnen meehelpen met de bouw van de dammen.
De bevolking wordt eveneens betrokken bij de keuze waar de dammen gebouwd zullen worden. Enkele seizoensrivieren zijn met de community verkend om goede lokaties te vinden met een stenige ondergrond, die als fundering voor de dammen kan dienen.

Juli 2015

Community aan het werk
De locaties waar de ‘subsurface dams’ gebouwd worden zijn gekozen: in de Kiambindi en Kiambuli riviertjes. Een landmeter heeft de afmetingen van de te maken dammen bepaald om oa de hoeveelheid benodigde materialen te berekenen.
Inmiddels zijn de inwoners van Ikalaasa stenen, grind en zand aan het verzamelen. Deze natuurlijke materialen, waarmee de dammen worden geconstrueerd, kunnen in de nabije omgeving gewonnen worden.

September 2015

De eerste dammen zijn klaar
De verschillende community groepen zijn druk bezig met het bouwen van de dammen.

De eerste twee dammen zijn gereed.
Een derde is onder constructie.
De fundering van de vierde dam wordt gelegd.
En voor de vijfde dam worden stenen uit de rotsen gehakt en verzameld.

November 2015

Trainingen gestart
Nu de werkzaamheden aan de dammen klaar zijn is het tijd voor trainingen. Gedurende verschillende sessies krijgen zo’n 150 mensen informatie over water management en leren ze meer over verbeterde landbouwmethodes, zoals het verbouwen van groenten met behulp van irrigatie.
Inmiddels stromen de dammen vol tijdens de eerste buien van het regenseizoen.

Januari 2016

El-Nino regens vullen dammen
Tijdens het regenseizoen, maar ook door de hevige El-Nino regens die daarna vielen, zijn de nieuwe dammen compleet gevuld. De El-Nino regens veranderde de kleine stroompjes in kolkende rivieren. De dammen zitten tjokvol water. Sommige dammen zijn volledig opgevuld met zand dat verzadigd is met water.
Gelukkig hebben de dammen de hevige stroming goed doorstaan!

Maart 2016

Water wordt volop gebruikt
El Nino heeft het weer behoorlijk overhoop gegooid. Deze maand zou het nieuwe regenseizoen beginnen maar het is droog en heet. Gelukkig is er water aanwezig in de dammen en maken de mensen hier volop gebruik van.

Mei 2016

Eerste boeren beginnen met groentekweek
In de afgelopen weken zijn de eerste boeren in de omgeving van de dammen begonnen met het zaaien van groentes zoals tomaten, uien, kool en snijbiet. In de weken ervoor hebben ze hiervoor verschillende trainingen gevolgd.

Juli 2016

Excursie naar modelboeren
Verschillende boeren uit Ikalaasa zijn op excursie gegaan bij collega’s die al meerdere jaren op relatief grootschalige wijze groentes verbouwen nabij subsurface dammen.
Zo zijn ze op bezoek gegaan bij boeren in Ngangani bij de Kinyongo rivier (zie kaart) maar ook bij een modelboer in Ikalaasa (zie iets terug op deze pagina: Januari 2014).
Het doel is om praktische kennis uit te wisselen en de boeren te helpen van hun nieuwe agrarische activiteiten een succes te maken.

September 2016

De eerste oogst
Tijdens de afgelopen maanden zijn verschillende boeren groentes gaan verbouwen nu er meer water voorhanden is.
De extension officer van NACODEV heeft de boeren wekelijks begeleid en advies gegeven. En het resultaat mag er wezen! Tomaten, sukuma wiki (een Afrikaanse koolsoort), uien en snijbieten zijn geoogst voor eigen consumptie. En een aantal boeren heeft het overschot op de lokale markt verkocht.

November 2016

Evaluatie

Deze maand is het Ikalaasa project afgerond met een evaluatie. Tijdens een bijeenkomst hebben de inwoners en NACODEV geconcludeerd dat de geplande doelstellingen zijn behaald en het project goed is verlopen.
Er zijn 6 subsurface dammen gebouwd, waardoor de beschikbaarheid van water in het gebied is toegenomen, met name tijdens het droge seizoen.
Rond de 175 inwoners hebben de georganiseerde trainingen gevolgd m.b.t. watermanagement en verbeterde landbouwtechnieken. De deelnemers gaven aan vooral veel geleerd te hebben van de bezoeken aan boeren die al langere tijd groentes verbouwen m.b.v. water uit eerder gebouwde dammen.

Tot nu toe zijn 28 boeren in Ikalaasa op kleine schaal groentes gaan verbouwen. Het eerste groeiseizoen was vooral een leerperiode voor de boeren. Het is de verwachting dat de productie van groentes in de komende tijd uitgebreid en verbeterd wordt. Een paar boeren denken al vooruit en hebben afsluitbare waterputten gemaakt om water makkelijker en sneller te onttrekken voor irrigatie doeleinden.
NACODEV blijft in het gebied actief en zal de boeren in de komende tijd blijven ondersteunen met advies.

Juni 2017

Op bezoek in Ikalaasa

AgriNextLevel was deze maand op bezoek bij verschillende boeren, die deelnamen aan het Ikalaasa-project, en die groentes verbouwen nabij de dammen in Ikalaasa.

Een aantal hebben stenen waterputten gebouwd op de oevers van de seizoensriviertjes, waar het water uit de dammen naar toe stroomt. Op deze manier kunnen ze het water makkelijker uit het zand winnen om hun groentes te irrigeren.

De boeren verbouwen onder andere tomaten en Afrikaanse kool. Sommige van hen hebben hun groenteveld al een stuk uitgebreid ten opzichte van vorig jaar, zodat ze een groot deel van de opbrengst kunnen verkopen.

Ook boeren die niet aan de oevers van een riviertje wonen hebben bij huis een groentetuin aangelegd. Met behulp van ezels wordt het water van de rivier naar huis vervoerd.