Afgeronde projecten Ethiopie

AgriNextLevel is opgericht in 2014 naar aanleiding van de organisatorische splitsing van agrarische en technische activiteiten van Stichting PassionConnects.
In de periode van 2004 tot 2013 zijn de volgende aan landbouw en water gerelateerde projecten onder deze voormalige naam geimplementeerd en afgerond:

WATERVOORZIENING EN IRRIGATIEPROJECT

ETHIOPIE - SIRBA

  2007 – 2013

Mede gefinancierd door:

Logo_Impulsis (2)
VERMOGEN-huisstijl-1069-ontwerp3
Watervoorziening

In 2008 is door de lokale partner in Ethiopië een diepe waterput geboord om de watervoorziening in het dorpje Sirba te verbeteren (1).

De capaciteit van de pomp is groot genoeg om:

  • de inwoners van drinkwater te voorzien (2),
  • grootschalige irrigatie toe te passen (3),
  • en een veedrinkplaats aan te leggen (4).

Een watercommissie is opgericht ten behoeve van het beheer van het systeem, de waterverdeling en verkoop van het water.

Grootschalige irrigatie

Naast de geboorde waterput is een druppelirrigatie-systeem aangelegd op 3 hectare grond, opgedeeld in 24 onafhankelijk van elkaar te bedienen irrigatievelden.

Boeren zijn getraind in het verbouwen van groentes met behulp van irrigatie, waarna zij het geleerde in praktijk brachten. Uien, tomaten en sla zijn de meest verbouwde groenten.

In 2012 hebben de boeren, georganiseerd in een zogenaamde “Water User Association” het irrigatiesysteem overgenomen.

Kleinschalige irrigatie

Naast grootschalige is ook kleinschalige irrigatie gestimuleerd. Verschillende boeren hebben zelf gegraven waterputten op hun land. Bij andere boeren zijn (ingegraven) watertanks geplaats om regenwater op te vangen.

Met behulp van een zogenaamde “bucket” irrigatie systeem en bijvoorbeeld een voetpomp om water uit de put/tank te halen, kan op kleine schaal groentes worden verbouwd.

EROSIEBESTRIJDING LANDBOUWGRONDEN

ETHIOPIE - SIRBA

  2008 – 2011

Mede gefinancierd door:

De glooiende landbouwgronden ten westen van Sirba hebben flink te lijden van erosie. Als gevolg van sterke waterstromen door hevige slagregens in het regenseizoen spoelt veel vruchtbare grond weg en ontstaan er diepe erosiegeulen.

De lokale partner heeft boeren in de omgeving getraind in het voorkomen van erosie en hen gemobiliseerd om terrassen te graven, dammen in erosiegeulen op te werpen en bomen te planten.

WERKREIS EN BOUW WATERPUTTEN

ETHIOPIE ADA'A WOREDA

  2004 – 2006

Mede gefinancierd door:

Met sponsoracties en het verdubbelingsfonds van NCDO is geld verzameld voor de bouw van 10 waterputten. In 2005 is een groep van 14 Nederlanders afgereisd naar Ethiopie om twee weken mee te helpen aan de bouw van enkele putten in afgelegen dorpjes rond Debre Zeit.